Van Poelgeestprijs

20 oktober 2015

De Hugo van Poelgeestprijs is bedoeld voor personen of instellingen die op een bijzondere wijze een alternatief voor dierproeven hebben ontwikkeld. In het midden van de vorige eeuw was Hugo van Poelgeest voorzitter van de Dierenbescherming. Met de exploitatie van een steenfabriek heeft hij de basis gelegd voor het vermogen van de Stichting Bouwstenen voor de dierenbescherming. Zijn weduwe, mevrouw Spatkova, heeft de wens te kennen gegeven dat zijn naam voort zal leven in een prijs voor initiatieven die het diergebruik in de medische wereld terugdringen.

Alternatief voor dierproeven

Hugo van Poelgeest heeft in zijn testament uit 1951 aangegeven dat de prijs mag worden toegekend aan ‘een dierproefvervangend alternatief, met behoud van de wetenschappelijke en praktische waarde’. De prijs wordt eenmaal in de vier jaar uitgereikt.