Bestuur

Het vijfkoppig bestuur bestaat uit de volgende personen:

mr. D.C. baron van Wassenaer, voorzitter

Drs N. van Leeuwen, vice-voorzitter

Insinger de Beaufort Family & Charity office,
de heer E.A.M. van der Kun, penningmeester
Alleen ten aanzien van toegekende bedragen kan met de
penningmeester contact worden pgenomen: eduardvander.kun@insinger.com
Fiscaalnr Bouwstenen 8033.68.112

Mevrouw M.F.W. Aan de Stegge, secretaris

Prof.dr. Tjard de Cock Buning, lid

Daarnaast is mevr. D. Joannides aangesteld als beleidsmedewerkster externe projecten.
Voor alle correspondentie en alle vragen kunt u terecht bij mevr. D. Joannides:

d.joannides@kpnplanet.nl

Beloningsbeleid: Het bestuur verricht haar werkzaamheden onbezoldigd. Wel
worden vacatiegelden verstrekt en worden de uitvoerende werkzaamheden
marktconform vergoed.