Insinger de Beaufort

Relatie met Insinger de Beaufort Family & Charity Office

De oprichters van de stichting hebben er bewust voor gekozen dat tenminste één bestuurder, de penningmeester, een rechtspersoon zou zijn metervaring op het gebied van nalatenschappen en op bestuurlijk niveau. Op deze manier wilden zij de continuiteit voor de lange termijn waarborgen. Vanaf het operationele begin van de stichting (1976) heeft Kas Associatie N.V. deze functie vervuld en is die bank verantwoordelijk geweest voor het beheer van het vermogen.

In 2007 heeft de bank haar taken als penningmeester en vermogensbeheerder overgedragen aan Nachenius Tjeenk & Co. In 2009 is Nachenius Tjeenk samengegaan met Insinger de Beaufort (www.insinger.com). Het penningmeesterschap wordt verzorgd door Insinger de Beaufort Family & Charity office.