Hugo van Poelgeestprijs 2014

LUMC’ers krijgen Hugo van Poelgeestprijs voor alternatieven voor dierproeven

17 december 2015

Voorspellen of stoffen het hartritme verstoren met behulp van opgekweekte hartcellen

De Hugo van Poelgeestprijs voor alternatieven van dierproeven is vrijdag 13 juni 2014 uitgereikt door Marianne Thieme (Partij voor de Dieren) aan het team van prof. Christine Mummery en dr. Robert Passier, beiden werkzaam bij het Leids Universitair Medisch Centrum, samen met dr. Stefan Braam van het bedrijf Pluriomics BV te Leiden.  De prijs wordt om de vier jaar uitgereikt en bestaat uit een financiële beloning van 15.000 euro en een kunstwerk.

Het winnende team ontwikkelde een alternatief voor het gebruik van proefdieren. Dit alternatief maakt gebruik van menselijke zogenaamde pluripotente stamcellen. Deze worden opgekweekt tot kloppende hartcellen. Hieraan kunnen vervolgens stoffen en medicijnen worden toegevoegd die het mogelijk maken om te kijken of deze het ritmisch samentrekken van het hart verstoren. Deze verstoring is een maat voor te verwachten hartritmestoornissen bij mensen.

Voorzitter Tjard de Cock Buning: “Volgens de jury is dit het voorbeeld van een ontwikkeling die voorbij de tekortkomingen van de eerste generatie van celkweken gaat, en de belofte in zich lijkt te dragen om dierproeven voor deze toepassing uiteindelijk overbodig te maken.” De jury geeft in haar rapport aan respect te hebben voor dit team dat een nieuwe weg bewandelt en het leed van proefdieren heeft weten te besparen door vervanging  “met behoud van de wetenschappelijke validiteit”, zoals omschreven in de opdracht van mevrouw Spatkova, weduwe van Hugo van Poelgeest.